Firma Prezent Parket je osnovana 1993 godine u Gornjem Milanovcu. U prvih deset godina poslovanja primarna delatnost je bila proizvodnja parketa.
Danas, Prezent Parket se najviše bavi proizvodnjom drvenih paleta, frize za parket i sličnih drvenih elemenata. Pored proizvodnih kapaciteta za obradu drveta, naša kompanija poseduje i neophodna sredstva za sušenje i toplotno tretiranje proizvoda, kao i odgovarajuće standarde i sertifikate (uključujući FSC™).

Bitno je napomenuti da se firma oslanja i na sopstvene šumarske transportne kapacitete koji omogućavaju konstantno i pouzdano snabdevanje trupcima tokom cele godine. Videti galeriju.